Σημεία για τις μονάδες δειγματοληψίας για τον πληθυσμιακό έλεγχο και τον έλεγχο των εργαζομένων με rapid tests – 26 Ιανουαρίου 2021

Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας όρισε τις Πρέσβειρες Οδικής Ασφάλειας για το 2021