Ν. Χαραλαμπίδου: Oι δηλώσεις του ΥΠΕΣ για δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα ασύλου – μετανάστευσης παραβιάζουν το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος

ΚΣΣΕ: Συζήτηση νομοθετικού πλαισίου για μεταναστευτικό και εμπορία προσώπων