Σχετικά με την ερώτηση Niyazi Kizilyürek και Γιώργου Γεωργίου προς την Επιτροπή

Η ΕΕ προωθεί την ψηφιοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές

Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Δεν συμμορφώθηκε πλήρως ο Δημόσιος Τομέας με τον Kανονισμό