Πρόσκληση ενδιαφέροντος προσώπων από Τμήμα Φορολογίας για διορισμό ως ανεξάρτητες προσωπικότητες

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος προσκαλεί το Τμήμα Φορολογίας, για συμμετοχή στην συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ή Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ως ανεξάρτητη προσωπικότητα, σε περιπτώσεις που θιγόμενο πρόσωπο αιτηθεί προς τον Έφορο Φορολογίας και στις άλλες αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών την συγκρότηση αυτής.

Θιγόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, σημαίνει κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου φυσικού προσώπου, το οποίο είναι κάτοικος σε κράτος μέλος για φορολογικούς σκοπούς και του οποίου η φορολόγηση επηρεάζεται άμεσα από αμφισβητούμενο ζήτημα.

Σε σημερινή ανακοίνωση, το Τμήμα Φορολογίας, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.400/2019) δυνάμει του άρθρου 36Γ του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου, όπως τροποποιήθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή μέχρι και τις 16/03/2020 (Δευτέρα και ώρα 15:00) στο Τμήμα Φορολογίας μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναφέρει επίσης ότι η επιλογή του ανεξάρτητου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών θα αποφασιστεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται εντός του Τμήματος Φορολογίας και προσθέτει ότι ο τρόπος επιλογής των προσώπων θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία δεν δεσμεύεται για το διορισμό οποιουδήποτε εκ των αιτούντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,