Οι προκλήσεις και η καταλληλότητα του Δικαίου του Ανταγωνισμού στον τομέα των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Χαιρετισμός Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση στην παρουσίαση του Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών