Έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) ενημερώνει καταναλωτές και οικονομικούς φορείς, ότι εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – OJEU L135/23.05.2023). Στόχος του Κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, τέθηκε σε ισχύ στις 12.06.2023 και θα εφαρμοστεί άμεσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση  – Ενιαία Αγορά από 13 Δεκεμβρίου 2024. Ο νέος Κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,