Κύπρια αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επαγγελματιών Προσωπικών Δεδομένων

Νομοθετική ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου για ενεργειακή απεξάρτηση της Ε.Ε. από τον άνθρακα