Υιοθέτηση εισήγησης του εκπροσώπου του ΠΔΣ στην Επιτροπή Ποινικού Δικαίου (Criminal Law Committee) του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) από το CCBE σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων (Victims’ Rights Directive)

Δεν έχει σχέση η «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας» με εκτέλεση αποφάσεων ΕΔΑΔ, λέει Ε/κ αιτητής

Κύπρια αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επαγγελματιών Προσωπικών Δεδομένων

O “Κύβος του Ρούμπικ” έχασε τη δικαστική μάχη κατοχύρωσης ως εμπορικό σήμα