« Η νέα εποχή του Οικογενειακού Δικαίου και οι αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση των Νόμων104(Ι)/2003, Ν.23/1990, Ν.22/1990 και του Συντάγματος», Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, 17:30 αίθουσα διαλέξεων Alexander College Λάρνακα