Συναντήσεις με τους Προέδρους των δύο δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν χθες οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας

Οι δώδεκα δράσεις της ΕΕ για ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης των εργαζομένων

‘Φως στην άκρη του τούνελ για το νομοσχέδιο Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων’ – Την Παρασκευή στην Ολομέλεια

Covid-19 και πλεονασμός λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών