Οδηγίες για ομάδες εργαζομένων που επαναδραστηριοποιούνται κατά την 1η και 2η φάση της σταδιακής άρσης των απαγορεύσεων

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει καταρτίσει τους πιο κάτω οδηγούς που αφορούν σε ομάδες εργαζομένων που αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν κατά την 1η και 2η φάση της στρατηγικής σταδιακής άρσης των απαγορεύσεων:

Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας

ΟΔΗΓΟΣ -Διαχείριση COVID19-Εργοτάξια

Γενικές οδηγίες για εργοδοτούμενους

Οδηγίες για μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων

Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών

Οδηγίες για Take away / delivery COVID-19

Οδηγίες για πρόληψη COVID-19 σε σχολεία

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,