Κενή θέση γραμματέα στη Δικηγορική Εταιρεία A.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.E.

Η Δικηγορική Εταιρεία A.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει γραμματέα για τα γραφεία της στη Λευκωσία.​​

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Γνώση συστήματος δακτυλογράφησης
  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Internet)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ekllc.eu

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,