Ένα ολοκληρωμένο πιστοποιητικό για την εξειδίκευση γραμματειακού προσωπικού σε νομικά ζητήματα

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους για την εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τη χρήση του i-justice

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους ενόψει της πλήρους εφαρμογής του i-justice

Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας