Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των δέκα εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά από τις 22 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 24 Νοεμβρίου 2021 για την επεξήγηση των θεσμών και την επιμόρφωση 500 δικηγόρων, και απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής τους.

Η αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί χρηματοδοτούμενο Έργο του Προγράμματος SRSP3, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων και γίνεται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρωταρχική στόχευση είναι η παροχή στο Δικαστήριο δυνατότητας χειρισμού υποθέσεων κατά τρόπο δίκαιο και με αναλογικό κόστος.

Η επιτυχής πρόοδος της ενσωμάτωσης στο Κυπριακό αστικό δίκαιο και διαδικασία των νέων Κανονισμών, οι οποίοι υποβάλλονται σε σημαντική αναθεώρηση για πρώτη φορά κατά τα τελευταία 60 χρόνια, είναι υψίστης σημασίας, καθώς αναμένεται να παρέχει έδαφος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης και να συμβάλει σε ένα φιλικό προς επενδύσεις περιβάλλον στην Κύπρο.

Κατά την επίσημη τελετή παράδοσης των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στο Ανώτατο Δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Νοεμβρίου, 2020, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης υπογράμμισε ότι είναι καθήκον μας να υλοποιήσουμε και να παραδώσουμε στη νέα γενιά δικηγόρων και στη δικαιοσύνη γενικότερα, νέες ιδέες, πρακτικές και δίκαιες λύσεις, για την επίτευξη ταχύτητας, ποιότητας και λογικού επιπέδου εξόδων για την επίλυση διαφορών στην Κύπρο.

Οι Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του Λόρδου Dyson και στη συνέχεια έγινε ενδελεχής επεξεργασία από την Επιτροπή Θεσμών που διόρισε το Ανώτατο Δικαστήριο, της οποίας προέδρευε η Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κα Περσεφόνη Παναγή, με Αντιπρόεδρο τον κ. Γιασεμή Ν. Γιασεμή, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στην ενδεκαμελή Επιτροπή Θεσμών, συμμετείχε ίσος αριθμός Δικαστών και Δικηγόρων και ένας Πρωτοκολλητής.

Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετείχε ο ΠΔΣ με διορισμό των μελών του, δρος Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, κ. Άγι Γεωργιάδη, δρος Μάρκου Δράκου και κ. Νίκου Μακρίδη οι οποίοι συμμετείχαν στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία επεξεργάστηκε τους Κανονισμούς σκοπώντας στη βελτίωσή τους και επίλυση δυνητικών προβλημάτων. Το τελικό κείμενο μεταφράστηκε και στα ελληνικά.

Η Επιτροπή Μεταρρύθμισης και Πολιτικής Δικονομίας, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του ΠΔΣ, κ. Γιώργου Χριστοφίδη, από τις 15 Ιανουαρίου 2021, (ημερομηνία παραλαβής του αντίγραφου των νέων Κανονισμών) εργάστηκε επιμελώς και διατύπωσε εισηγήσεις και σχόλια επί των νέων κανονισμών τις οποίες κατέθεσε εντός του καθορισμένου χρόνου, πριν από την 31η Μαρτίου 2021.

Στις 3 Μαρτίου του 2021, ο ΠΔΣ διοργάνωσε διαδικτυακό συνέδριο το οποίο απευθυνόταν προς όλα τα μέλη του, στο πλαίσιο του οποίου επεξηγήθηκε η εν γένει φιλοσοφία και παρουσιάστηκε το προσχέδιο των Κανονισμών για την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων διατάξεων και αλλαγών στις αστικές διαδικασίες.

Στις 19 Μαρτίου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της έγκρισης και υιοθέτησης των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας. Η πλήρης εφαρμογή τους θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο,σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι νέοι Κανονισμοί ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τα αγγλικά πρότυπα και χωρίζονται σε 60 μέρη, προνοούν δηλαδή για 60 κανονισμούς με τις παραγράφους τους.

Αποτελούν συναφώς ένα από τα σημαντικότερα βήματα της εν λόγω Μεταρρύθμισης, με κύριο σκοπό να καταστήσουν ικανά τα δικαστήρια να χειρίζονται τις υποθέσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ό,τι είναι δυνατό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η δικαιοσύνη που λειτουργεί με αργούς ρυθμούς και δεν επιλύει εγκαίρως τις διαφορές που της απευθύνουν οι πολίτες, δεν επιτελεί την αποστολή της και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Εκπαίδευση 500 δικηγόρων

Τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει αναλάβει ο ΠΔΣ σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Τμήμα Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη Σχολή Δικαστών.

Ο ΠΔΣ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στις 3 Αυγούστου 2021 με όλες τις πληροφορίες καθώς και τη διαδικασία επιλογής των 478 δικηγόρων που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη βάση των κριτηρίων (τήρηση σειράς προτεραιότητας, επιλογή ενός δικηγόρου ανά γραφείο, ανά επαρχία, τήρηση αναλογίας συμμετεχόντων σύμφωνα με τους καταλόγους των εγγεγραμμένων δικηγόρων στους Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους). Δόθηκαν 220 θέσεις για τη Λευκωσία, 130 για τη Λεμεσό, 55 για την Αμμόχωστο, 45 για την Πάφο, 38 για τη Λάρνακα και 12 θέσεις για την Κερύνεια.

Ενδιαφέρον συμμετοχής είχαν εκδηλώσει 500 δικηγόροι, οι οποίοι είχαν δηλώσει τρεις διαφορετικές ημερομηνίες κατά τις οποίες επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ανάλογα ο τελικός προγραμματισμός.

Ο ΠΔΣ παρείχε την πλατφόρμα zoomμέσω της οποίας υλοποιήθηκαν τα δέκα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Την ευθύνη του απαράμιλλου και ακριβούς συντονισμού για την άρτια ολοκλήρωση των δέκα σεμιναρίων (αποστολή του σχετικού υλικού, επικαιροποίηση των λιστών συμμετοχής και παρακολούθησης, αποστολή των ηλεκτρονικών συνδέσμων και διαχείριση της πλατφόρμας zoom), είχαν ο Αντιπρόεδρος του ΠΔΣ, κ. Γιώργος Χριστοφίδης, η Εκτελεστική Διευθύντρια κ. Κούλια Βάκη, η λειτουργός Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΠΔΣ, κα Σαλώμη Χαραλάμπους και ο Λειτουργός Τύπου, κ. Χρίστος Λαζανιάς.

Κατά την πρώτη φάση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευτές από το εξωτερικό κ.κ. Nic Madge, πρώην Δικαστής και εκπαιδευτής στο Judicial College της Αγγλίας και Ουαλίας, Sir John Gillen, πρώην Δικαστής του Εφετείου Βορείου Ιρλανδίας, Seamus Noonan, Δικαστής του Εφετείου της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, David Mcllroy και Darragh Connell, διακεκριμένοι δικηγόροι στο Λονδίνο είχαν εκπαιδεύσει δέκα Κύπριους facilitators, τους κ.κ. Γιώργο Χριστοφίδη, Άγι Γεωργιάδη, Αντώνη Γλυκή, Νικόλα Κυριακίδη, Αντώνιο- Μάρκο Δράκο, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, Θεανώ Μαυρομουστάκη, Αντριάνα Σολομωνίδου, Γιώργο Κολοκασίδη και Γιολάντα Ζαχαρίου, οι οποίοι, με τη σειρά τους, καθοδηγούσαν τη συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των ομαδικών ασκήσεων, στη βάση διάφορων σεναρίων επί των οποίων γινόταν ανταλλαγή απόψεων.

Στη συνέχεια, μέσω των δέκα επαναλαμβανόμενων σεμιναρίων, διάρκειας τριών ωρών, εκπαιδεύτηκαν 500 δικηγόροι και στο κάθε πρόγραμμα συμμετείχαν 50 δικηγόροι.

Το κεντρικό συντονισμό και τη συνολική εποπτεία του όλου εγχειρήματος είχε ο διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανώτατου Δικαστηρίου, κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, η Νομική Λειτουργός/Σχολή Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Φανή Χατζηφανή και η Λειτουργός Προγράμματος/Νομικός Αναλυτής του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Ραφαέλλα Χατζηκυριάκου.

Ο ΠΔΣ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι έχουν συμβάλει στην άρτια και επιτυχή υλοποίηση του πρώτου κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, ο ΠΔΣ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση πλάνου για νέα σειρά σεμιναρίων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς εκπαίδευσης προς όλους τους δικηγόρους μέλη, είτε στη βάση του ανωτέρω επιτυχημένου μοντέλου, είτε μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καθώς ο ΠΔΣ είναι εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, ούτως ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να καλυφθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

Το νέο οικοσύστημα της δικονομίας και η αξιοποίηση των Κανονισμών από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης αποσκοπεί στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και στην αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της αστικής δικαστικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Αποτελεί δε θεμέλιο λίθο για προοδευτική αναβάθμιση του επιπέδου άσκησης της δικηγορίας τα επόμενα χρόνια.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,