Ολοκληρώθηκαν τα διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα «Briefing the Trainers – Judges, Registrars and Lawyers» για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓

«Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτες Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς », Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, 16:00 – 20:00 🗓