Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων ΠΔΣ σχετικά με το ΞΠΧ και τη ΧΤ για το έτος 2021

Αγαπητά Μέλη,

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών (3) διαδικτυακών σεμιναρίων, προς κάλυψη των απαιτούμενων ωρών παρακολούθησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, αναφορικά με το Ξ.Π.Χ. και τη Χ.Τ. (δέκα (10) ώρες ετησίως).

Κατωτέρω παρατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα σεμινάρια:

 Πρώτο Σεμινάριο:

Θεματολογία: Γενικές αρχές Και Νομοθεσία για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Ημερομηνία: 22/09/2021 (Τετάρτη)
Ώρα: 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: 3,5 ώρες
Ομιλητής: κος Λάζαρος Ιωάννου

Δεύτερο Σεμινάριο:

Θεματολογία: Πρόγραμμα και Διαδικασίες για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Ημερομηνία: 20/10/2021 (Τετάρτη)
Ώρα: 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: 3,5 ώρες
Ομιλητής: κος Λάζαρος Ιωάννου

Τρίτο Σεμινάριο:

Θεματολογία: Δέουσα Επιμέλεια – Ύποπτες Συναλλαγές/Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Ημερομηνία: 24/11/2021 (Τετάρτη)
Ώρα: 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: 3,5 ώρες
Ομιλητής: κος Λάζαρος Ιωάννου

Το κόστος θα ανέρχεται στα €20- (Είκοσι Ευρώ) για έκαστο σεμινάριο. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο εγγραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

04 Αυγούστου 2021

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,