«Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτες Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς », Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, 16:00 – 20:00 🗓

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου το σεμινάριο με θέμα: « Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτες Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς » με εισηγητές τον κ. Αντώνη Βενέρη, ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Δημήτρη Ζωγραφόπουλο, ΔΝ Δικηγόρο Ειδικό επιστήμονα.

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει εξ ’αποστάσεως είτε Live streaming είτε on demand.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στον συμμετέχοντα το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν στις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όπως κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ, εμβαθύνοντας στην κατανόηση και την πρακτική τους εφαρμογή, για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τις νομικές υποχρεώσεις.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπεύθυνους προστασίας δεδομένων («DPO»), νομικούς συμβούλους, δικηγόρους καθώς και σε πάσης φύσεως εργαζόμενους, οι οποίοι είναι επι-φορτισμένοι με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ ή στείλτε email στο edu@nb.org ή καλέστε στο 2103678951.

Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , ,