Διαδικτυακό Σεμινάριο: 2ο Συνέδριο Επιτροπής Τεχνολογίας ΠΔΣ “Δίκαιο & Τεχνολογία: Προκλήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές”. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 15:30 – 17:30. 🗓

Η Επιτροπή Τεχνολογίας του Π.Δ.Σ. διοργανώνει το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Δίκαιο & Τεχνολογία: Προκλήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές“, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις 15:30, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoomμε ταυτόχρονη μετάδοση στη σελίδα του Π.Δ.Σ. στο Facebook.

Πρόγραμμα:

15:30 – 15:45       Χαιρετισμός από τον Υφυπουργό Καινοτομίας, κ. Κυριάκο Κόκκινο

15:45 – 16:00       Χαιρετισμός από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Τεχνολογίας κο. Βασίλη Χαραλάμπους, δικηγόρο με ειδίκευση στον τομέα καινοτόμων τεχνολογιών.

16:00 – 16:20         Αναδυόμενες τεχνολογίες και δικηγορική: Προκλήσεις και Ευκαιρίες.

Παρουσίαση από την Μικαέλα Καντόρ, δικηγόρο με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

16:20 – 16:40        Κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (cryptoassets): Επισκόπηση του ορισμού «κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία» και εισαγωγή στη σχετική νομοθεσία

Παρουσίαση από την Σαββίνα Μιλτιάδου, δικηγόρο με ειδίκευση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

16:40 – 17:00        CryproassetProviders(CASPs): Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφορικά με τους παρόχους υπηρεσιών cryptoasset

Παρουσίαση από τον Παναγιώτη Κουσσή, δικηγόρο με ειδίκευση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

17:00 – 17:20        Ηλεκτρονικές Υπογραφές: ο σύγχρονος τρόπος υπογραφής εγγράφων

Παρουσίαση από την Άντρεα Καλλή Παρπαρίνου, δικηγόρο με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

17:20 – 17:40        Digital Forensics and eDiscovery: The “new” era for Litigation proceedings

Παρουσίαση από τον Χρίστο Μακεδόνα, Επικεφαλή τμήματος Ψηφιακού Ρίσκου στην Grant Thornton Cyprus

17:40 – 18:00       Συζήτηση, Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 2 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν τη διάλεξη στην ολότητά της.

Για την εγγραφή σας παρακαλώ όπως πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh149rMaS9hotMNal65925paK8x_XaS3PqxxyRz4JmSSf_jg/viewform

Τελευταία ημέρα για εγγραφές είναι η Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021. Θα σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος για να συνδεθείτε στην παρουσίαση. Να σημειωθεί ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Print Friendly, PDF & Email
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , , ,