Πιστοποιητικό απαλλαγής για ιδιωτικές αντιγραφές από οντότητα ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενη αποκλειστικά από εταιρίες διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να λάβει άμεσα μέτρα για την περικοπή των χρηματοδοτήσεων σε χώρες της Ε.Ε., όπως Ουγγαρία και Πολωνία, που παραβιάζουν τις διατάξεις για το κράτος δικαίου.

Διευκρινίσεις στους όρους πρόσβασης νέων γεωργών σε αγροτικές ενισχύσεις της ΕΕ, εξέδωσε το ΔΕΕ

ΔΕΕ: Μόνο με άδεια κυκλοφορίας από το κάθε κράτος μέλος η κυκλοφορία φαρμάκου στο έδαφός του