ΔΕΕ: Οι φορείς τηλεπικοινωνιών μπορούν να υποχρεωθούν να παράσχουν, κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής, υπηρεσίες παρακολούθησης επικοινωνιών έναντι κατ’ αποκοπήν

Στην Ιταλία, οι φορείς τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται, σε περίπτωση αιτήματος των δικαστικών αρχών, να προβαίνουν σε πράξεις παρακολούθησης επικοινωνιών (τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών και τηλεματικών επικοινωνιών, καθώς και σε παρακολουθήσεις δεδομένων), έναντι κατ’ αποκοπήν αμοιβών. Τα ποσά που
λαμβάνουν τροποποιήθηκαν με υπουργική απόφαση του 2017, με την οποία μειώθηκε κατά τουλάχιστον 50
% η κάλυψη του κόστους που συνδέεται με τις εν λόγω παρακολουθήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,