Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Με τη δημοσιευθείσα στις 23.03.2023 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παρέβη το δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, διότι υπερέβη συστηματικά την ημερήσια οριακή τιμή για τα σωματίδια ΑΣ10 στη Θεσσαλονίκη και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη καταδίκη συνιστά τη δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας για το 2023, αναφορικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Υπενθυμίζεται ότι στις 16.02.2023 το ΔΕΕ έκρινε ότι η Ελλάδα υπερέβη κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή τις ετήσιες οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ₂) στην Αθήνα και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ώστε η περίοδος υπερβάσεως να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,