ΔΕΕ: Προτάσεις του Γ. Εισαγγελέα επί της διαδικασίας προαγωγής των δικαστών

Γενικός εισαγγελέας Ν. Αιμιλίου: διαδικασία προαγωγής των δικαστών βάσει αξιολόγησης του έργου και της συμπεριφοράς τους από επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο και δικαστές του οικείου ανώτερου δικαστηρίου είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης.

Εντούτοις, ακόμη και όταν τα ίδια τα μέλη της εν λόγω επιτροπής είναι ανεξάρτητα, τα κριτήρια που εφαρμόζουν πρέπει να είναι επαρκώς αντικειμενικά, λυσιτελή και επαληθεύσιμα, οι δε αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Το 2019, το τμήμα δικαστών του Consiliul Superior al Magistraturii (Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, Ρουμανία· στο εξής: CSM) ενέκρινε με απόφασή του εθνικό κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας προαγωγής που εφαρμόζεται στους δικαστές των κατώτερων δικαστηρίων της Ρουμανίας. Η Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (ένωση «Forum των δικαστών της Ρουμανίας») και ο YN ζητούν τη μερική ακύρωση της εν λόγω απόφασης ενώπιον του Curtea de Apel Ploieşti (εφετείου Ploieşti, Ρουμανία).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,