ΔΕΕ: Η δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Κρίνοντας αδικαιολόγητη τη διαφορετική αυτή μεταχείριση, το εφετείο Μπολόνιας υπέβαλε την υπόθεση στην κρίση του ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το τελευταίο αυτό δικαστήριο εκτιμά ότι, πριν εξεταστεί το ζήτημα της συμβατότητας της εθνικής κανονιστικής ρύθμισης με το ιταλικό Σύνταγμα, πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητά της με το δίκαιο της Ένωσης. Η απόφασηπλαίσιο σχετικά με το ΕΕΣ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στον δικαστή τη δυνατότητα να αρνείται την εκτέλεση του ΕΕΣ όταν ο εκζητούμενος διαμένει στο κράτος μέλος εκτέλεσης, είναι υπήκοος ή κάτοικός του και το εν λόγω κράτος δεσμεύεται να εκτελέσει την ποινή αυτή σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο. Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της μόνο στους πολίτες της Ένωσης, το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Δικαστήριο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,