Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ ανοίγει δρόμο για μονιμοποίηση χιλιάδων, λέει η ΙΣΟΤΗΤΑ

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για τη μονιμοποίηση χιλιάδων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, η οποία σημειώνει ότι για το θέμα έστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Στην επιστολή, η συντεχνία καλεί την Κυβέρνηση να προβεί σε άμεσες ενέργειες για τη μονιμοποίηση των μη μόνιμων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπό το φως της πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 22ας Φεβρουαρίου 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, το ΔΕΕ στην απόφασή του επί των συνεκδικασθεισών υποθέσεων C-59/22, C-110/22 και C-159/22, κρίνει ότι οι μη μόνιμοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου εμπίπτουν στην έννοια του “εργαζομένου ορισμένου χρόνου” και στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Περαιτέρω, η επ’ αόριστον παράταση της σχέσης εργασίας λόγω μη προκήρυξης θέσεων, εμπίπτει στην έννοια της “χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου”, κατά παράβαση της Οδηγίας.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η συντεχνία, το ΔΕΕ έκρινε ότι η Οδηγία αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, που δεν περιέχει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής προσφυγής σε διαδοχικές συμβάσεις αορίστου χρόνου μη μόνιμης απασχόλησης. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η απλή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης δεν αποτελεί επαρκές μέτρο προς τον σκοπό αυτό. Το ίδιο και η διεξαγωγή διαγωνισμών για τη μονιμοποίηση, καθώς στους διαγωνισμούς αυτούς συμμετέχουν και άλλοι υποψήφιοι, με αποτέλεσμα η τελική έκβαση να είναι αβέβαιη για τα θύματα της κατάχρησης.

Επομένως, κατά το ΔΕΕ, ελλείψει άλλων αποτελεσματικών μέτρων, “η μετατροπή των καταχρηστικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου – ήτοι η μονιμοποίηση των μη μόνιμων εργαζομένων αορίστου χρόνου – συνιστά ενδεδειγμένο και αναγκαίο μέτρο κύρωσης και αποτροπής της καταχρηστικής συμπεριφοράς του εργοδότη, ανεξαρτήτως αντίθετων διατάξεων, ακόμη και συνταγματικής περιωπής, του εθνικού δικαίου”, αναφέρει η συντεχνία, επικαλούμενη την απόφαση του ΔΕΕ.

Η “ΙΣΟΤΗΤΑ”, υπενθυμίζοντας και τις σχετικές προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας να προβεί σε ενέργειες για την εξίσωση των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου με εκείνους των μονίμων, καθώς και να επιδιώξει την οριστική επίλυση του καθεστώτος των εργαζομένων αορίστου χρόνου, καλεί την Κυβέρνηση “να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και να προβεί στην αναγκαία μονιμοποίηση όλων των επηρεαζόμενων εργαζομένων”.

Διαβάστε τις αποφάσεις υποθέσεις ΕΔΩ.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,