Παράνομη έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ την παραγωγή «φέτας» από τη Δανία και την εξαγωγή της σε τρίτες χώρες

Τον Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ότι παραβιάζει η Δανία, καθώς η χώρα επιτρέπει στο έδαφός της την παραγωγή τυριών με την ονομασία «φέτα», με σκοπό την εξαγωγή τους σε τρίτες χώρες, χωρίς αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) της φέτας. Η απόφαση του ΔΕΕ αφορά στην υπόθεση C-159/20 | Επιτροπή κατά Δανίας (ΠΟΠ «ΦΕΤΑ»), η οποία εκδόθηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022.

Στο θέμα, σημαντική κρίνεται η παρέμβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανέφερε ότι η ΠΟΠ και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) αποτελούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται με τον Κανονισμό της ΕΕ για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνει­ακές αρχές της ΕΕ. Συνεπώς, η χρήση ΠΟΠ ή ΠΓΕ για τον προσδιορισμό ενός προϊόντος που κατασκευάζεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, παραβιάζει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που συνιστά η εν λόγω ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ακόμη και αν αυτό το προϊόν προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, το ΔΕΕ, απορρίπτοντας τα επιχειρήματα που αντέταξε η Δανία ότι ο εν λόγω Κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωσή της διότι έχει εφαρμογή μόνο στα προϊόντα που πωλούνται εντός της Ένωσης και δεν καλύπτει τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο κείμενό του, αποφάσισε πως, από το γράμμα, το όλο πλαίσιο και τους σκοπούς του Κανονισμού προκύπτει ότι μια τέτοια χρήση συγκαταλέγεται μεταξύ των ενεργειών που απαγορεύονται από τον συγκεκριμένο Κανονισμό.

Η απόφαση του ΔΕΕ κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική για τις χώρες της ΕΕ που έχουν κατοχυρώσει προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ καθότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αυτά προστατεύονται όχι μόνο εντός της ΕΕ αλλά και στις τρίτες χώρες. Εξ ου και η ονομασία «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος, όπως αυτές έχουν κατοχυρωθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1829/2002.

Στη διαδικασία παραβάσεως ενώπιον του ΔΕΕ, την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησαν  η κα Έλενα Ζαχαριάδου, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η κα Βίκυ Χριστοφόρου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,