Το ΕΔΔΑ απέρριψε προσφυγή συμβασιούχων στρατιωτικών κατά της Κύπρου – Επικαλούνταν δυσμενή διάκριση σε βάρος τους

Με απόφασή του στην Δελημάτσης κ.α. κατά Κύπρου το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή συμβασιούχων στις κυπριακές ένοπλες δυνάμεις με την οποία επικαλούνταν δυσμενούς διάκρισης. Οι προσφεύγοντες προσλήφθηκαν ως ΕΠΥ (Εθελοντές Πενταετούς Διάρκειας) μεταξύ 1995-2000 και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Κατόπιν ανανέωσης της διάρκειας των συμβάσεών τους, υπηρετούν πλέον μέχρι την αφυπηρέτησή τους στα 57 έτη (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και τα 63 έτη), αλλά δεν θεωρούνται ως μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά συμβασιούχοι. Ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν δημόσια σύνταξη όπως οι μόνιμοι στρατιωτικοί. Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε δυσμενής διάκριση μεταξύ των όρων υπηρεσίας τους και των όρων υπηρεσίας των Μόνιμων Υπαξιωματικών. 

Το ΕΔΔΑ έκρινε τις προσφυγές ως μη παραδεκτές. Έκρινε ότι οι ΕΠΥ είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις υπαξιωματικών και ότι το νομικό καθεστώς των ΕΠΥ διέφερε από το νομικό καθεστώς εργοδότησης των μόνιμων υπαξιωματικών. Δεν μπορούσε να θεωρηθεί πως οι ΕΠΥ βρίσκονταν σε ανάλογο καθεστώς με τους μόνιμους υπαξιωματικούς. Ούτε και υπήρξε συγκεκριμενοποίηση του τρόπου άσκησης καθηκόντων μεταξύ των δύο κατηγοριών που να παράσχει ενδείξεις για αυθαίρετη δυσμενή διάκριση. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,