Μήνυμα της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη για την Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η σημερινή μέρα, όπως και κάθε μέρα, θα έπρεπε να είναι μέρα γιορτής για τα παιδιά όλου του κόσμου, δυστυχώς όμως οι πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει ο πλανήτης με την πανδημία, αλλά και οι ανισότητες που επικρατούν διαχρονικά σε πολλές χώρες του κόσμου, δεν επιτρέπουν στα παιδιά να χαμογελούν, αλλά ούτε και σε εμάς να εφησυχάζουμε.

Η πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει συνθήκες ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.  Ως μητέρα, αλλά και ως Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαιώ ότι θα πράξω ότι είναι δυνατόν και από το πόστο που μου εμπιστεύτηκε η πολιτεία, για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνικοποίηση, στην ευημερία τους.  Παράλληλα, διαβεβαιώ ότι θα πράξω ότι είναι δυνατόν, για να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέπουν να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη κοινωνία.

Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το Νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και που αφορά στη Δικαιοσύνη – φιλική προς τα παιδιά, με τίτλο «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Νόμος του 2020».

Περίπου 2,5 εκατομμύρια παιδιά εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση. Οι δικαστικές διαδικασίες αφορούν υποθέσεις διαζυγίου ή υποθέσεις με τα παιδιά ως θύματα ή ως μάρτυρες αξιόποινων πράξεων. Αν και η συμμετοχή των παιδιών στις εν λόγω διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης, η μεταχείρισή τους στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα.  Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται δικαιώματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως κατά τη δικαστική διαδικασία. 

Για το Νομοσχέδιο «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Νόμος του 2020», έχει ολοκληρωθεί η κατ’ άρθρο συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών, ενώ αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα σταλούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τυχόν παρατηρήσεις και ερωτήματα, θα απαντηθούν και στη συνέχεια θα τεθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση.  Σύμφωνα με κάποιες από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου:

  • Λαμβάνεται πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού
  • Το παιδί συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν
  • Η στέρηση ελευθερίας του παιδιού συνιστά έσχατο μέτρο
  • Εισάγονται πολλαπλοί τρόποι εξωδικαστικής μεταχείρισης των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο
  • Θα υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι κράτησης για τα παιδιά – παραβάτες
  • Θα γίνεται οπτικοακουστική λήψη κατάθεσης
  • Τα παιδιά θα τυγχάνουν χειρισμού από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Θα διοριστεί επιτροπή παρακολούθησης της Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Απόδικαστικοποίησης, που θα ενεργεί και ως Συμβούλιο Χώρων Κράτησης Παιδιών. 

Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμα βήμα στα όσα πρέπει να κάνει και στα όσα πράττει η πολιτεία για τα δικαιώματα των παιδιών.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,