Παράταση τελικής ημερομηνίας για εναρμόνιση με τη νομοθεσία για τον περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών Νόμο

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενημερώνει τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες ότι έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παράταση για την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (Νόμος 104(Ι) του 2017, 76(Ι) του 2018) και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018.

Ως εκ τούτου θα πρέπει μέχρι τις 27/10/2020 να  υποβληθούν από τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες οι αναγκαίες αλλαγές, ούτως ώστε να εναρμονιστούν με τη σχετική νομοθεσία. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και χρηστής διοίκησης των οργανώσεων και τη δημιουργία ενός εν δυνάμει αξιόπιστου περιβάλλοντος για τις Οργανώσεις.

Έχουν δοθεί συνεχείς παρατάσεις για εφαρμογή της νομοθεσίας, τριών ετών και τριών μηνών, χρόνος ο όποιος είναι υπεραρκετός ώστε να υποβληθούν οι αλλαγές οι οποίες προνοούνται από τη νομοθεσία. Το Γραφείο του Επιτρόπου ενθαρρύνει τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες και  να επωφεληθούν από την παράταση, που έχει δοθεί και να συνεχίσουν χωρίς καθυστερήσεις την εναρμόνιση τους με τη νομοθεσία.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείο Εσωτερικών η του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υπάρχουν πληροφορίες για τη νομοθεσία, ο πίνακας για Οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τις αναγκαίες τροποποιήσεις, πρότυπο καταστατικό κ.α. που μπορούν να φανούν χρήσιμα.

www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/pagede1_gr/pagede1_gr?OpenDocument

www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteercommissioner.nsf/voco05_gr/voco05_gr?opendocument

Για τυχόν άλλες απορίες και βοήθεια, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γραφείο του Επίτροπου Εθελοντισμού  και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,