Εναρκτήρια συνάντηση για παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα Δικαστήρια – Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης

Η σημερινή εναρκτήρια συνάντηση σηματοδοτεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την μεταρρύθμιση  της λειτουργίας των δικαστηρίων στην Κύπρο, ώστε η δικαιοσύνη να απονέμεται πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη και αγορά δικαιώματος χρήσης διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης Δικαστηρίων (σύστημα η-Δικαιοσύνη – ηλεκτρονική Δικαιοσύνη), φτάνουμε αισίως στο τελικό στάδιο υλοποίησης ενός μεγαλεπήβολου έργου μετά από προσπάθειες που κράτησαν πέραν της μίας δεκαετίας, λόγω αφενός της πολυπλοκότητας του  και των χρονοβόρων διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων και αφετέρου απρόβλεπτων εμποδίων που παρεμβλήθηκαν όπως η οικονομική κρίση και η πανδημία. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα έχει αναμφίβολα μεγάλα οφέλη τόσο στον δικαστικό και νομικό κόσμο, όσο και στις επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες.

Βασικός στόχος του συστήματος ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση των δικαστικών υποθέσεων, η μηχανογράφηση της λειτουργίας των δικαστηρίων και να δοθεί η δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους τους συναλλασσόμενους με τα δικαστήρια όπως τους δικαστές, τα Πρωτοκολλητεία, τη Νομική Υπηρεσία,  την Αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους,  τις επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη σύμβαση, θα έχουμε στην διάθεση μας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα παρέχει υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική καταχώρηση υποθέσεων, διενέργεια πληρωμών, κατάθεση έγγραφων, πληροφόρηση για το στάδιο που βρίσκεται η κάθε υπόθεση, τήρηση ημερολογίου δικαστηρίων, παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων, δυνατότητα σύνδεσής με τη Νομική Υπηρεσία, την Αστυνομία, άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

Τα οφέλη ενός τέτοιου συστήματος είναι πολλαπλά και προφανή:

  • εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για όλους τους χρήστες του συστήματος,
  • μεγαλύτερη ασφάλεια φύλαξης των ψηφιοποιημένων εγγραφών,
  • δυνατότητες πιο εύκολης αναζήτησης φακέλων και ταυτόχρονη θέαση τους από περισσότερους χρήστες,
  •  ασφάλεια πληρωμών και κατάργηση αναχρονιστικών μεθόδων καταβολής τελών όπως χαρτόσημα και δικηγορόσημα,
  • εξοικονόμηση εργατοωρών και καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού,
  • επικοινωνία και ενημέρωση κυβερνητικών υπηρεσιών με δικηγόρους και διαδίκους για την εξέλιξη υποθέσεων που τους αφορούν.

Πέραν του οφέλους που θα προκύψει από το ίδιο το σύστημα, κέρδος θα υπάρξει και από την αναθεώρηση και απλοποίηση διαφόρων διαδικασιών που ακολουθούνται στα δικαστήρια. Εννοείται πως η ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει, στον κατάλληλο χρόνο, τις αλλαγές που θα προκύψουν μετά την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με κύριο στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων.

Όμως, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα υπολείπεται ακόμα πολλή δουλειά τόσο από τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, όσο και από την ανάδοχο εταιρεία. Ως εκ τούτου θέλω να τονίσω ότι η συνάντηση μας αυτή, δεν αποτελεί το τέλος του δρόμου και δεν πρέπει να εφησυχάσει οποιονδήποτε. Αντίθετα, κύριος σκοπός της συνάντησης είναι να ενημερώσει και να δεσμεύσει τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε όλοι μαζί, ο καθένας αναλόγως των αρμοδιοτήτων του, να εργαστούν για να δοθεί η τελική ώθηση για την ολοκλήρωση του έργου. Καθοριστικής σημασίας είναι τα αμέσως επόμενα στάδια της υλοποίησης που αφορούν την επιβεβαίωση των απαιτήσεων των χρηστών, την απλοποίηση των διαδικασιών και ακολούθως την εκπαίδευση των χρηστών.

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπω να εκπροσωπούνται σήμερα εδώ το Ανώτατο Δικαστήριο, η Νομική Υπηρεσία, το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και η ανάδοχος εταιρεία. Η συμμετοχή σας, μου δίνει τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια μας θα έχει την απαιτούμενη στήριξη για επιτυχή υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου για την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,