Ο ρόλος του ιατροδικαστή κατά τη δικαστική διερεύνηση βιαίων, υπόπτων και αιφνιδίων θανάτων

Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001) και η ποινική ευθύνη των νοσηλευτών κατά τη νοσηλευτική πράξη

Διαδικασία χορήγησης της άδειας για μεταμόσχευση οργάνου επί συναισθηματικού δότη : Μια ατυχής και πρακτικά ανεφάρμοστη νομοθετική επιλογή