Υπουργός Δικαιοσύνης: «Δεν μπορείς να επιδιώκεις ένα αναπτυγμένο κράτος δικαίου και να παραμένεις δέσμιος σε αναχρονιστικές διαδικασίες»

Γενικός Εισαγγελέας: «Φεύγω με ήσυχη συνείδηση… απογοητευμένος για τα κατεστημένα που πολεμούν αδυσώπητα όποιον σταθεί εμπόδιο στην προώθηση των συμφερόντων τους»

Σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την ψηφιακή προστασία των καταναλωτών