Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας σε σχέση με την έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές

Tο Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι με βάση τον τροποποιητικό Νόμο Ν173(Ι)/2019 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 19/12/2019, η έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του καθαρού εισοδήματος, αντί του ενός έκτου (1/6) που ίσχυε προηγουμένως.

Στη βάση των πιο πάνω, στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2019, το μέγιστο της έκπτωσης που μπορεί να παραχωρηθεί για ασφάλιστρα και συνεισφορές, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 14 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν118(I)/2002, ανέρχεται στο ένα πέμπτο (1/5) επί του καθαρού εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι το καθαρό εισόδημα είναι το μεικτό εισόδημα μείον απαλλαγές/εκπιπτώμενες δαπάνες πριν την αφαίρεση των εκπτώσεων για ασφάλιστρα και συνεισφορές

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,