Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»: Πρόσκληση για υποβολή νέων αιτήσεων

O Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LawyerEx:

Ο ΠΔΣ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Παρισιού, της Βαρκελώνης, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας της Ρουμανίας και της Ελλάδας, στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX». Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία ή σε Δικηγορικό Σύλλογο κάποιου από τα παραπάνω κράτη-μέλη για μία περίοδο δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με την δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν 5 νέοι δικηγόροι – μέλη του ΠΔΣ.

Ειδικότερα: α) μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 2 δικηγόροι Κύπρου, β) μεταξύ Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2020 θα συμμετέχει στο πρόγραμμα 3  δικηγόροι Κύπρου.

Οι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα τους καταβληθεί από το πρόγραμμα για κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και εν γένει διαβίωσής τους στον τόπο που θα απασχοληθούν το συνολικό ποσό των 1.400,00 ευρώ (700,00 ευρώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και τα υπόλοιπα 700,00 μετά το πέρας της απασχόλησής τους). Επιπλέον αυτού, καλύπτονται από το πρόγραμμα τα μεταφορικά κόστη μετάβασής τους στις πόλεις που θ΄ απασχοληθούν, καθώς και επιστροφής τους, μέχρι του συνολικού ποσού των 500,00 ευρώ.

Μετά το πέρας της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο “European Lawyers Foundation” καθώς και στον ΠΔΣ συνοπτική έγγραφη αναφορά όσον αφορά το πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους γι’ αυτό. Παράλληλα, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Για περαιτέρω λεπτομέρειες, διαβάστε τον πρακτικό οδηγό του προγράμματος

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) οι ενδιαφερόμενοι να είναι νέοι δικηγόροι, δηλαδή να μην έχουν υπερβεί τα επτά χρόνια άσκησης δικηγορίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέλη του ΠΔΣ.

(β)Να έχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος κατά την υποβολή της αίτησης.

(γ) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

4. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το  χρονικό διάστημα των δυο (συνεχόμενων) εβδομάδων μεταξύ  Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2020.

Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση στον ΠΔΣ μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η επιλογή κάποιου αποκλείει την εκ νέου συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Πριν από κάθε κύκλο ανταλλαγών, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ξεχωριστές προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

5. Kατεβάστε την αίτηση συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει τις χώρες προτίμησής του και τον/τους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

Όσοι έχετε ήδη αιτηθεί για την περίοδο αυτή και επιθυμείτε να συμμετέχετε στον δεύτερο γύρο σε αυτήν την περίοδο παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση εκ νέου. Εάν έχετε συμπληρώσει στην προηγούμενη σας αίτηση την περίοδο αυτή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ξανά.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και να αποσταλεί σκαναρισμένη στο cybar@cytanet.com.cy μέχρι και την 10η  Ιανουαρίου 2020.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης (η οποία θα διεξαχθεί δημοσίως στον ΠΔΣ στις 16 Ιανουαρίου)  και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: cybar@cytanet.com.cy

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,