Για να ζητηθεί διάταγμα διαχείρισης μέσω I–JUSTICE

Μπαίνετε στην υπόθεση σας και βρίσκετε το σημείο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Επιλέγετε «Καταχώρηση αιτημάτων προς το Πρωτοκολλητείο» και ακολούθως την επιλογή «Διάταγμα Drawn Up».

Το σύστημα σας ζητά να πληρώσετε το ποσό των €18,00. Αφού πληρωθεί το ποσό αυτό, το Πρωτοκολλητείο λαμβάνει το αίτημα για καταχώρηση του Διατάγματος μέσω του συστήματος I-JUSTICE. Όταν ανέβει το Διάταγμα, το σύστημα σας ζητάει να πληρώσετε το ποσό των €2,00 για κάθε σελίδα του Διατάγματος. Αφού πληρωθεί το ποσό αυτό εμφανίζεται το Διάταγμα με κωδικό στο άνω μέρος της σελίδας.

Εκτός από το ποσό των €18,00 που πληρώνετε μέσω του συστήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί το υπόλοιπο ποσό για την έκδοση του Διατάγματος (ανάλογα με το ποσό της περιουσίας του αποβιώσαντος) στο βιβλίο Διαταγμάτων. Αφού πληρωθεί θα κοπεί CERTIFICATION στο οποίο θα αναφέρεται το ποσό που πληρώθηκε μέσα στο βιβλίο και θα πρέπει να καταχωρείται το CERTIFICATION στο σύστημα.

Όλα τα Διατάγματα που αφορούν υποθέσεις I-JUSTICE ανεβάζονται στο σύστημα για να λάβουν κωδικό. Δεν δίδονται δια χειρός από το Πρωτοκολλητείο.

Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,