Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το i-Justice

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης iJustice, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου, 2021 η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπενθυμίζεται ότι:

(1) Από την 1η Φεβρουαρίου, 2022, όλες ανεξαίρετα οι νέες υποθέσεις θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και καμία υπόθεση δεν θα καταχωρίζεται με φυσική μορφή.

(2) Η εν λόγω ανακοίνωση αφορά όλα τα Δικαστήρια, εκτός από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και τα Δικαστήρια τα οποία ασκούν Ποινική Δικαιοδοσία, περιλαμβανομένου του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(3) Οι υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2021, ηλεκτρονικά, στις οποίες, στη συνέχεια, έγινε καταχώριση εγγράφου σε φυσική μορφή, θα συνεχίζουν είτε σε φυσική μορφή είτε ηλεκτρονικά. Κατά προτίμηση, η συνέχισή τους να γίνεται ηλεκτρονικά.

(4) Οι υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν ή θα καταχωριστούν με φυσική μορφή μέχρι την 31η Ιανουαρίου, 2022, θα συνεχίζουν μόνο σε αυτή τη μορφή.  Η «Μετάπτωση» που προβλέπεται στον Κανονισμό 33 δεν θα τυγχάνει εφαρμογής στις υποθέσεις που καταχωρίστηκαν με φυσική μορφή μέχρι την 31η Ιανουαρίου, 2022.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,