Ανακοίνωση ΠΔΣ για την προτεινόμενη νέα Υπηρεσία Διαχείρισης Δικαστηρίων

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, είχε σήμερα εξ αποστάσεως συνάντηση με εκπροσώπους του IPA και εμπειρογνώμονες, κατά τη διάρκεια της οποίας έθεσε τους προβληματισμούς του καθώς και εισηγήσεις για την προτεινόμενη νέα Υπηρεσία Διαχείρισης Δικαστηρίων.

Καταρχάς, εξήγησε ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον πλέον για το Ανώτατο Δικαστήριο να διαχειριστεί θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες των δικαστηρίων για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα των μελών του αλλά με τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν αλλά και τις νέες ανάγκες όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ίδια την Έκθεση των εμπειρογνωμόνων, Μαρτίου του 2018, στην οποία συναφώς γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμικού οργάνου διαχείρισης των δικαστηρίων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες βελτίωσης όλων των δικαστηρίων, της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού, της άμεσης βελτίωσης, του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ εξήγησε ότι ανασταλτικοί παράγοντες στην προώθηση του νέου θεσμού είναι:

  1. Η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων, κάτι το οποίο αφορά την Κυβέρνηση και
  2. η κουλτούρα

Εξέφρασε την άποψη, διαφωνώντας με την έκθεση εμπειρογνωμόνων του 2018, ότι, η διαχείριση των δικαστηρίων δεν πρέπει να είναι στο νέο όργανο στα χέρια των δικαστών που θα απαρτίζουν κατά πλειοψηφία το νέο Συμβούλιο.

Ασφαλέστατα, η δικαστική εξουσία έχει λόγο στη διαχείριση του θέματος αλλά θα πρέπει να εξευρεθούν άλλοι τρόποι εφόσον η διαχείριση θα πρέπει να περιέλθει σε ένα Συμβούλιο με εκτελεστικό διευθυντή προσοντούχο, ιδιαίτερα σε θέματα διοίκησης, αλλά και σε ένα Συμβούλιο στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του Συμβουλίου του ΠΔΣ, εμπειρογνώμονες στα θέματα τεχνολογίας (IT Experts), οικονομολόγος/λογιστής και πιθανόν αρχιτέκτονας/πολιτικός μηχανικός.

Η διαχείριση των δικαστηρίων, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον Αρχιπρωτοκολλητή.

Η νέα Υπηρεσία Διαχείρισης των Δικαστηρίων θα πρέπει να αναλάβει, μεταξύ άλλων, να επιλύσει σε προσωρινή αλλά και μακροπρόθεσμη βάση τη στέγαση όλων των δικαστών, διαφόρων αρμοδιοτήτων στον ίδιο χώρο, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα, ιδιαίτερα η Λευκωσία, με διασκορπισμένα δικαστήρια στο Συνεδριακό, στο Οίκημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας  πλησίον του πρώην Αμερικανικού Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγινε αναφορά στο ότι για αντιμετώπιση στεγαστικών προβλημάτων των νέων δικαστών, το backlog θα μεταφερθεί στο Συνεδριακό. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού των δικαστηρίων και της τεχνικής υποδομής είναι από τα σοβαρά θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απαίτηση των δικηγόρων να τύχουν πλήρους ενημέρωσης για το πότε θα είναι έτοιμο το ΑΣΤΡΑ για να στεγαστούν το Οικογενειακό Δικαστήριο και Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Άσκησε κριτική στην καθυστέρηση η οποία παρατηρείται για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου και με την πρόσφατη μείωση του προϋπολογισμού του δραστικά με αποτέλεσμα, για να προχωρήσει, να καταργηθεί ο σχεδιασμός για τους υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Είναι προφανές ότι, οι μελέτες των εμπειρογνωμόνων θα έχουν συμπληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 αλλά η θέσπιση και υλοποίηση του νέου θεσμού δεν μπορεί να αναμένει τα δυο έως τρία χρόνια που είναι ο σχεδιασμός αλλά θα πρέπει να επισπευθεί η υιοθέτηση εντός του 2022.

Η Υπηρεσία πρέπει να είναι φιλική προς τους χρήστες της, τους οποίους και θα πρέπει να αγκαλιάσει. Πρέπει να είναι μόνιμη υπηρεσία, απαρτιζόμενη από επαγγελματίες, να είναι ευέλικτη και να μπορεί να παίρνει αποφάσεις άμεσα συμπεριλαμβανομένων και αποφάσεων εκτέλεσης έργων όπου χρειάζονται, όχι κατ’ αποκλειστικότητα μέσω της υπηρεσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Θα πρέπει να γίνεται πλέον στη βάση εξωτερικών συνεργασιών για επιτάχυνση της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων.

Εξήγησε επιπρόσθετα, την αναγκαιότητα άμεσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των πρωτοκολλητείων, με την υιοθέτηση, σε πρώτο στάδιο, του i-justice αλλά και στη συνέχεια του e-justice και τόνισε την αναγκαιότητα ψηφιακής μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών. Τα πρωτοκολλητεία παρέμειναν σε ρυθμούς της βικτωριανής εποχής, δυστυχώς, με  αποτέλεσμα η πανδημία να αναδείξει όλες τις αδυναμίες.

Έκανε επίσης αναφορά στην επιστολή του προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία ζητά τη συμμετοχή έμπειρων δικηγόρων στη διεκπεραίωση του backlog και εκδίκαση υποθέσεων με ODR (Online Dispute Resolution).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,