Έκδοση Διατάγματος για τον τρόπο εφαρμογής και ρύθμισης θεμάτων που προκύπτουν αναφορικά με την Οδηγία DAC6

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας – Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης DAC6

Ανακοίνωση ΠΔΣ: Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 24/03/21- Διαγραφή της Εταιρείας

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας – Παράταση στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης DAC6

Έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων, για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων