Υπενθύμιση του Τμήματος Φορολογίας για υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της  Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 2α Οκτωβρίου 2023.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022».

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,