Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων ΤΦ 603 και ΤΦ 602 για τον μήνα Ιανουάριο 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι, λόγω επιβεβλημένων αλλαγών στις Δηλώσεις Παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και Eισφοράς ΓεΣΥ σε Μερίσματα (ΤΦ603) και σε Τόκους (ΤΦ602), οι Δηλώσεις Ιανουαρίου 2024  δεν έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet για υποβολή. Αναμένεται ότι εντός των επόμενων ημερών θα είναι έτοιμες για υποβολή.

Στη βάση των πιο πάνω, ο Έφορος Φορολογίας έχει αποφασίσει ότι για τις Δηλώσεις Ιανουαρίου 2024, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024, δεν θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

Προσοχή: Η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και της εισφοράς ΓεΣΥ σε μερίσματα (κώδικας 603/703) και σε τόκους (κώδικας 602/702), παραμένει η 29η Φεβρουαρίου 2024 και πραγματοποιείται μέσω της Φορολογικής Πύλης. Για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβληθούν οι  προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκοι.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,