Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστημάτων του Τμήματος Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, λόγω διακοπής των εργασιών του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου (ΚΚΔ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:30 για σκοπούς αναβάθμισης, δεν θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τα Μηχανογραφικά Συστήματα (TFA, TAXISnet, Φορολογική Πύλη), τον Διαδικτυακό Τόπο και τα Ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία του Τμήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο Κυβερνητικός Κόμβος Διαδικτύου θα επαναλειτουργήσει στις 9 Οκτωβρίου 2023, οπότε και τα Μηχανογραφικά μας Συστήματα θα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: