Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 8 Ιανουαρίου 2024 η υποβολή αιτήματος για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων «Tax for All» (TFA).

Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτημα για εγγραφή μέσω του TFA θα πρέπει να προχωρήσετε με τη Δημιουργία Λογαριασμού στην Πύλη Φορολογουμένων TFA.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από το εικονίδιο TFA για:

Με την έγκριση του αιτήματος εγγραφής σας, ο Λογαριασμός σας στην Πύλη Φορολογουμένων TFA ενεργοποιείται και συνδέεται αυτόματα με τον αριθμό της Φορολογικής σας Ταυτότητας (ΑΦΤ), για τον οποίο θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε.

Σημειώνεται ότι μετά την εγγραφή σας στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο TFA αποστέλλονται αυτοματοποιημένα, και εντός τριών εργάσιμων ημερών, οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet, μέσω του οποίου εξακολουθούν να  υποβάλλονται οι Φορολογικές Δηλώσεις Άμεσης Φορολογίας.

Επισημαίνεται ότι από τις 8 Ιανουαρίου 2024 δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα εγγραφής που θα υποβάλλονται με το  Έντυπο Τ.Φ. 2001.

Μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA παρέχεται και η δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων στοιχείων επικοινωνίας όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails) επιλέγοντας την ενότητα «Προφίλ». Για άλλες αλλαγές στα στοιχεία εγγραφής σας εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία υποβολής του εντύπου Τ.Φ.2003.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,