Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την παράταση ημερομηνίας υποβολής ένστασης και επιβολής πρόσθετου φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, το έργο της ταχείας εκκαθάρισης Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου για τα φορολογικά έτη 2017 και μετέπειτα συνεχίζεται, με αποστολή χιλιάδων φορολογιών ταχυδρομικώς στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας. Το έργο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με στόχο την εκκαθάριση όλων των Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και το έτος 2022.

Επειδή παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην παραλαβή της Ειδοποίησης Επιβολής Φορολογίας (έντυπο ΤΦ8), λόγω της μαζικής επιβολής φορολογιών αλλά και της μη επικαιροποίησης, εκ μέρους των φορολογουμένων, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, ο  Έφορος Φορολογίας, στο πλαίσιο χρηστής διοίκησης αποφάσισε ότι:

(α) παρατείνεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι και την 31η  Δεκεμβρίου 2023 για φορολογίες που εκδόθηκαν εντός του 2023 και φέρουν ημερομηνία υποβολής ένστασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023,

(β) δεν θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 5% για φορολογίες που εκδόθηκαν εντός του 2023 και για τις οποίες (i) εκκρεμεί η πληρωμή και (ii) φέρουν ημερομηνία πληρωμής μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2023, νοουμένου ότι θα εξοφληθούν πριν την 31η  Δεκεμβρίου 2023.

Χρήσιμες πληροφορίες 

      i.         Πληρωμές φορολογικών οφειλών

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο μέσω της Φορολογικής Πύλης. (http://taxportal.mof.gov.cy/). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από τη θεματική ενότητα  Άμεση Φορολογία – Εγκύκλιοι/Ενημερωτικά Έντυπα/Οδηγοί, έχει αναρτηθεί Οδηγός Πληρωμής Φορολογικών Οφειλών τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

ii.        Αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο

Η αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο (διεύθυνση /τηλέφωνα/δραστηριότητα κλπ), αποτελεί ευθύνη των φορολογούμενων και γίνεται με την υποβολή του εντύπου  Τ.Φ. 2003  στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,