Έναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών: Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια εφαρμογής της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 04/06/21 – Ηλεκτρονική Καταχώρηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων