Αρίαδνη: Νέα έντυπα για ταυτοποίηση προφίλ νομικών οντοτήτων (περιλαμβανομένης μαζικής ταυτοποίησης)

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει οτι, από σήμερα Δευτέρα 28.02.2022, τίθενται σε εφαρμογή από την υπηρεσία της Αριάδνης, τα νέα έντυπα για ταυτοποίηση των προφίλ νομικών οντοτήτων εγγεγραμμένων στον Έφορο Εταιρειών (δηλ. εταιρειών, ευρωπαϊκών εταιρειών και συνεταιρισμών). Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα μαζικής ταυτοποίησης των προφίλ των νομικών οντοτήτων είτε από τους αξιωματούχους της εταιρείας είτε από τον πάροχο υπηρεσιών.

Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε σχετικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της Αριάδνης (πατήστε εδώ).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,