Η τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη εξετάζει τις αιτίες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στους νέους