Ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας