Εκδήλωση “Μορφές Κερυνειωτών Δικηγόρων”, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, 9:30-13:00 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη