Συνάντηση Συμβουλίου ΠΔΣ με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας είχε σήμερα το Συμβούλιο του ΠΔΣ με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκε η συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας δεδομένης της ουσιαστικής συμβολής του ΠΔΣ στο νομοθετικό έργο.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η σημασία της στενής και διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών και αντηλλάγησαν απόψεις για καίρια ζητήματα που αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης και τους λειτουργούς του όπως είναι η εκτέλεση των αποφάσεων, η αύξηση της δικηγορικής ύλης, το πρόβλημα των κτηριακών εγκαταστάσεων των δικαστηρίων, η καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων, η υποστελέχωση των πρωτοκολλητείων κ.ά.

Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι ο ΠΔΣ θα συνεχίσει να προσφέρει την εμπειρία και τη γνώση των μελών του μέσω προτάσεων και εισηγήσεων για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης, του κυπριακού δικαίου και τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,