Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε χθες (16/11/23) συνάντηση του ΠΔΣ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Βορκάς, ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλας Τσαρδελλής, η Γραμματέας κα Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου, ο Ταμίας κ. Χρίστος Καράς, και ο Πρόεδρος ΔΣ Λάρνακας κ. Δημήτρης Καλλένος.

Πρώτο και βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης για το οποίο ο ΠτΔ εξέφρασε κατ’ αρχάς τη βούληση όπως εξευρεθεί άμεσα λύση στο κτηριακό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν τα Δικαστήρια Λευκωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, αντηλλάγησαν απόψεις ως προς τις διαθέσιμες επιλογές για δημιουργία νέου Δικαστικού Μεγάρου και υπήρξε συναντίληψη ότι η επίλυση του εν λόγω ζητήματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Επιπρόσθετα, αντηλλάγησαν απόψεις σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια δικαιοδοσία με τις μεγάλες καθυστερήσεις, την ανεπαρκή στελέχωση των Δικαστηρίων, τη μη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, για τα οποία ο ΠΔΣ ανέλαβε να υποβάλει σχετικό υπόμνημα.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν τα δημοσιεύματα ξένου δικτύου σχετικά με κατ’ ισχυρισμό εμπλοκή παρόχων υπηρεσιών σε έκνομες ενέργειες, τα οποία, αναμφίβολα, πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας μας και επηρεάζουν το σύνολο των επαγγελματιών και την οικονομία ευρύτερα.

Ο ΠτΔ αναφέρθηκε στην απόφαση της Κυβέρνησης ημερ. 28/6/2023 για σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής, θέση για την οποία εκφράστηκε από τον Πρόεδρο του ΠΔΣ έντονη διαφωνία, επεξηγώντας ότι το δικηγορικό απόρρητο θα πρέπει να προστατευτεί και να μη διακινδυνεύσει η ισχύς του. Επί τούτου, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ παρέδωσε στον ΠτΔ υπόμνημα συνοδευόμενο από αντίγραφο απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δεκεμβρίου 2022 που επιβεβαίωσε την προέκταση του δικηγορικού απορρήτου σε νομική συμβουλή και πέραν δικαστικών διαδικασιών, είτε πιθανών είτε σε εξέλιξη, καθώς και σχετικής Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δόθηκαν, επίσης, σχετικά νομικά άρθρα.

Ο σεβασμός στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που υπερέχουν ακόμη και τυχόν αντίθετων Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτω από το Άρθρο 1Α του Συντάγματος, θα πρέπει να είναι δεδομένος. Επιπλέον, παραδόθηκε και σχετικό νομικό υλικό περιλαμβανομένης απόφασης του ΕΔΑΔ Φεβρουαρίου 2023, το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει τις Αρχές της Δημοκρατίας σε συνεργασία με Αρχές άλλων κρατών στην αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών που έχουν δημοσιευθεί.

Τέτοιες συμπεριφορές που αμαυρώνουν την εικόνα της Κύπρου και του τομέα υπηρεσιών δεν γίνονται αποδεκτές και πρέπει να ληφθούν μέτρα, όμως από την άλλη τονίστηκε ότι στόχος όλων μας δεν πρέπει να είναι η δημιουργία νέων εποπτικών αρχών, οι οποίες δυνατόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος και σε νομικές περιπέτειες, αλλά αντιθέτως η συλλογική προσπάθεια και συνεργασία για την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών και εργαλείων αυστηρών ελέγχων με σκοπό την παρεμπόδιση τέτοιων φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε από τον ΠΔΣ ότι θα πρέπει να επαναρχίσει και να ολοκληρωθεί η συζήτηση για σύσταση ενός φορέα, ο οποίος θα ενεργεί ως συντονιστικό όργανο όλων των εποπτικών αρχών. Ο ΠΔΣ, μετά την επιβολή κυρώσεων σε Κύπριους παρόχους υπηρεσιών τον Απρίλιο 2023, είχε επαφές και συζήτησε το θέμα με εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τους οποίους είχε προσκαλέσει η Κυβέρνηση με σκοπό την υποστήριξη και ετοιμασία εισηγήσεων για υλοποίησή του.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι ο ΠΔΣ έχει εκσυγχρονίσει την εποπτεία με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, την εφαρμογή αξιόπιστων εργαλείων ελέγχου, τη συνεχή εκπαίδευση, την αναβάθμιση των συστημάτων, διατηρώντας συνάμα την απαραίτητη επικοινωνία και επαφή με τα μέλη του για σωστή καθοδήγηση αλλά και αυστηρό έλεγχο, ασκώντας αποτελεσματικά τον θεσμικό εποπτικό του ρόλο.

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα των ημερών, τα αρμόδια όργανα του ΠΔΣ έχουν αρχίσει την αξιολόγησή τους και θα προβούν σε διεξοδική διερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί αν οποιοδήποτε από τα μέλη μας εμπλέκεται σε ενέργειες που δυνατό να αντιβαίνουν των νόμων,  κανονισμών και οποιωνδήποτε συναφών υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΔΣ θα έχει επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και θεσμικούς φορείς.

Θα πρέπει, όμως, να διευκρινιστεί ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι μεμονωμένες, γι’ αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στη γενίκευση του θέματος, με αποτέλεσμα να πλήττεται συλλήβδην ο δικηγορικός κόσμος και η εικόνα της Κύπρου ως κέντρου παροχής υπηρεσιών. Ένας κλάδος, ο οποίος την τελευταία περίπου δεκαετία έκανε τεράστια άλματα προόδου για εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες πηγάζουν από τον σχετικό Νόμο και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με αποτέλεσμα την αποχώρηση αρκετών χιλιάδων εταιρειών από τη χώρα μας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,