Ομοσπονδία αναπήρων: Δεν εφαρμόζεται ο νόμος για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Αλλαγές στις διατάξεις της νομοθεσίας για έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας

Επιτροπή Οικονομικών: Συζήτησαν μέτρα ενίσχυσης των εξουσιών του Τμ. Φορολογίας για πάταξη της φοροδιαφυγής