Η ένταξη της γυναικοκτονίας στη νομοθεσία έχει ήδη επιφέρει κοινωνική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΠΑΒΟ

Προώθηση νομοθεσίας στη Βουλή για ορθή επεξεργασία αποβλήτων στις κτηνοτροφικές μονάδες, αποφάσισε σύσκεψη στη Λάρνακα